Tổ chức hội


 

BAN THƯỜNG TRỰC:

Chủ tịch danh dự: Thái Bá Nhiệm

- Điện thoại: 0982 959 913

Chủ tịch: Mai Xuân Thu

- Điện thoại: 0913 295 024

Phó Chủ tịch: Nguyễn Trường Sơn

- Điện thoại: 0912 098 601

Thư ký: Nguyễn Anh Dũng

- Điện thoại: 0912 335 929

 

VĂN PHÒNG HỘI:

         - Địa chỉ: 01 Hoàng Hoa Thám - Đồng Hới - Quảng Bình

- Điện thoại: (052) 3821 364

- Email: hoibaotroquangbinh@gmail.com