Tổ chức hội


 

BAN THƯỜNG TRỰC:

 

Chủ tịch: Mai Xuân Thu

- Điện thoại: 0913 295 024

Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Hiếu

- Điện thoại: 0905526044

Phó hủ tịch: Trịnh Đình Dương

- Điện thoại: 

 

VĂN PHÒNG HỘI:

         - Địa chỉ: 01 Hoàng Hoa Thám - Đồng Hới - Quảng Bình

- Điện thoại: (052) 3821 364

- Email: hoibaotroquangbinh@gmail.com