Tổ chức hội


 

BAN THƯỜNG TRỰC:

 

Chủ tịch: Đinh Công Hải

- Điện thoại: 0912 133 036

Phó Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Phương

- Điện thoại: 0915 272 728

Phó hủ tịch: Hồ Tân Cảnh

- Điện thoại: 0912 416 443

 

VĂN PHÒNG HỘI:

         - Địa chỉ: 18A Quang Trung - Đồng Hải - Đồng Hới - Quảng Bình

- Điện thoại: (052) 3821 364

- Email: hoibaotroquangbinh@gmail.com