Một số hướng dẫn khám chữa bệnh

Thứ ba - 09:57, 20/08/2013

Được sự giúp đỡ của Văn phòng tư vấn và hỗ trợ trẻ khuyết tật - Đại học Y Dược Huế, tỉnh Hội Quảng Bình thông báo để các gia đình có con em bị bệnh tim bẩm sinh đăng ký danh sách các trẻ và người vị thành niên (từ 0 đến 18 tuổi) cần mổ gấp để được hỗ trợ mổ tim cho các em có bệnh lý tim, và tim bẩm sinh.

Để tham gia chương trình này gia đình có trẻ và người vị thành niên (từ 0 đến 18 tuổi) có bệnh lý tim và tim bẩm sinh cần thực hiện các bước sau đây:

Thứ hai - 08:44, 01/07/2013

Chương III: CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Điều 21. Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú

Thứ sáu - 10:28, 28/06/2013

 

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ môi côi tỉnh Quảng Bình phối hợp với Văn phòng Tư vấn di truyền và hỗ trợ trẻ khuyết tật, Đại học Y dược Huế để làm thủ tục phẩu thuật tim, hướng dẫn cụ thể như sau:

 

Thứ ba - 09:18, 25/06/2013

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ môi côi tỉnh Quảng Bình phối hợp với Văn phòng Tư vấn di truyền và hỗ trợ trẻ khuyết tật, Đại học Y dược Huế để làm thủ tục phẩu thuật tim, hướng dẫn cụ thể như sau: