Vượt lên số phận

Thứ sáu - 03:11, 10/05/2013

Ông Nguyễn Mạnh Kham là một người khuyết tật nặng đang sinh sống tại làng Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh. Mặc dù hai chi dưới bị bại liệt từ nhỏ nhưng ông đã biết vượt lên tật nguyền trở thành người thợ đan lát có uy tín của làng Quảng Xá suốt gần 30 năm nay.

Thứ ba - 08:37, 18/12/2012

Sớm thiếu đi bàn tay chăm sóc, chở che của người mẹ và sự khuyên răn, dạy bảo của người cha nhưng 2 em nhỏ mồ côi là đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã nỗ lực vượt khó, đạt kết quả cao trong học tập.

Trang