Danh sách trẻ mồ côi tại Trung tâm bảo trợ xã hội

   

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Ghi chú

1

Từ Sỹ Toản

1994

Tân Ninh - Quảng Ninh

 

2

Phạm Hoàng Phúc

2002

Văn Thuỷ - Lệ Thủy

 

3

Nguyễn Hữu Danh

2004

Ngư Thuỷ - Lệ Thuỷ

 

4

Võ Văn Sơn

2002

Trường Sơn - Quảng Ninh

 

5

Hồ Xuân Trường

2002

Bắc Nghĩa - Đồng Hới

 

6

Vũ Văn Huy

1999

Lộc Ninh - Đồng Hới

 

7

Nguyễn Thị Kim Hồng

1988

Châu Hóa - Tuyên Hóa

 

8

Đàm Thị Lan

1993

Quảng Hợp - Quảng Trạch

 

9

Phạm Thị Huyền

1995

Quảng Đông - Quảng Trạch

 

10

Hoàng T Thu Quyên

1996

Đồng Sơn - Đồng Hới

 

11

Hồ Thị Hoan

1998

Hải Trạch - Bố Trạch

 

12

Hồ Thị Hồng

2001

Hải Trạch - Bố Trạch

 

13

Nguyễn T. Hoài Thương

1998

Quảng Phương - Quảng Trạch

 

14

Nguyễn Thị Dung

2003

Ngư Thuỷ Nam - Lệ Thủy

 

15

Võ Thị Lỡ

2002

Trường Sơn - Quảng Ninh

 

16

Hoàng Thị Liên

1998

Bắc Nghĩa - Đồng Hới

 

17

Hoàng Thị Mỹ Lụa

2005

Bắc Nghĩa - Đồng Hới

 

18

Đinh Thị Thu Hiền

2000

Quảng Lộc - Quảng Trạch

 

19

Võ Thị Cúc

2005

Trường Sơn - Quảng Ninh

 

20

Nguyễn Thị Tố Uyên

2001

Hồng Thủy - Lệ Thủy

 

21

Trương Trí Châu

1993

Duy Ninh - Quảng Ninh

 

22

Nguyễn Thanh Hà

1992

Phú Hải - Đồng Hới

 

23

Phạm Minh Quyền

1990

Quảng Phong - Quảng Trạch

 

24

Lê Văn Hội

1994

Quảng Văn - Quảng Trạch

 

25

Nguyễn Minh Đức

2008

Nam Lý - Đồng Hới

 

26

Đinh Thị Kim Dung

1990

Huyện Minh Hoá

 

27

Phan Văn Hiếu

2003

Nam Lý - Đồng Hới

 

28

Trương Tuấn Kiệt

2008

Bắc Nghĩa - Đồng Hới

 

29

Nguyễn Xuân Nguyên

2008

Đức Ninh Đông - Đồng Hới

 

30

Hoàng Nguyễn Tiến Minh

2010

Nam Lý - Đồng Hới

 

31

Diêu Tiến Đô

2002

Bảo Ninh - Đồng Hới

 

32

Nguyễn Hoàng Bảo Ly

2006

Đức Ninh - Đồng Hới

 

33

Cao Phương Thuý

2009

Bắc Nghĩa - Đồng Hới

 

34

Trần Bảo Chung

2010

Bỏ rơi tại Khu Công nghiệp

 

35

Đàm Vĩnh Hưng

2010

Bỏ rơi tại TT Bảo trợ Xã hội

 

36

Hồ Dưỡng

2010

Dân Hóa - Minh Hóa

 

37

Trịnh Phú Quý

2012

TTNT Việt Trung

 

38

Lê Minh Hằng

2012

Bỏ rơi tại TT Bảo trợ Xã hội

 

39

Lê Thu Thảo

2012

Bỏ rơi tại TT Bảo trợ Xã hội