Danh sách người khuyết tật đặc biệt nặng

Huyện Minh Hoá

STT Họ và tên Năm sinh
121 Đinh Tứ Thiệt 1948
122 Đinh Thị Thanh Thảo 2006
123 Cao Thị Thu Hoài 2004
124 Đinh Xuân Điểu 1988
125 Đinh Thị Xen 1979
126 Đinh Minh Thu 1938

Trang