Danh sách người khuyết tật đặc biệt nặng

Huyện Minh Hoá

STT Họ và tên Năm sinh
21 Cao Thị Hương 1981
22 Cao Thị Thùy Trang 1996
23 Đinh Thị Bích Thảo 1972
24 Nguyễn Văn Đô 1942
25 Cao Thị Ên 1936
26 Cao Thị Trà My 2008
27 Cao Nhật Trường 1998
28 Trương Thị Huyền 1997
29 Trương Quang Linh 2005
30 Trương Văn Lĩnh 2007

Trang