Danh sách người khuyết tật đặc biệt nặng

Huyện Minh Hoá

STT Họ và tên Năm sinh
41 Cao Thị Điều 1944
42 Đinh Thị Đính 1950
43 Trương Xuân Vinh 1938
44 Cao Thị Phương 1954
45 Thái Thị Mai 1956
46 Đinh Chí Hùng 1989
47 Thái Thị Cứ 1938
48 Đinh Thị Vinh 1950
49 Đinh Kiếu 1936
50 Trương Thị Băng Nhi 2006

Trang