Danh sách người khuyết tật đặc biệt nặng

Huyện Minh Hoá

STT Họ và tên Năm sinh
61 Đinh Phong 1955
62 Đinh Thị Thiềm 1966
63 Đinh Thị Duyên 1988
64 Đinh Xuân Thủ 1962
65 Đinh Dương Lâm 2011
66 Đinh Thị Hồng Thuyên 1990
67 Đinh Thị Lớn 1934
68 Đinh Xuân Tám 1986
69 Đinh Thị Hành 1948
70 Đinh Nhật Linh 2000

Trang