Danh sách người khuyết tật đặc biệt nặng

Huyện Minh Hoá

STT Họ và tên Năm sinh
81 Đinh Hải Bình 1987
82 Hồ Sỹ Hóa 1954
83 Đinh Thị Ngân 1977
84 Đinh Xuân Đài 1949
85 Đinh Thị Hóa 1981
86 Đinh Thị Thu Hà 1993
87 Đinh Thị Nga 1982
88 Đinh Thị Triện 1954
89 Đinh Bương 1960
90 Đinh Năm 1930

Trang