Danh sách người khuyết tật nặng

TP Đồng Hới

STT Họ và tên Năm sinh
11 Hoàng Thị Dũng 1981
12 Hoàng Quốc Vương 1989
13 Vũ Thị Lý 1972
14 Hoàng Chiến 1965
15 Trần Khai 1965
16 Hoàng Viết Trọng 1945

Trang