Danh sách trẻ mồ côi

TP Đồng Hới

STT Họ và tên Năm sinh
1 Hoàng Thị Mỹ Lụa 2005
2 Hoàng Thị Liên 1998
3 Hoàng Thị Thu Quyên 1996
4 Vũ Văn Huy 1999
5 Hồ Xuân Trường 2002

Huyện Lệ Thuỷ

STT Họ và tên Năm sinh
1 Nguyễn Thị Tố Uyên 2001
2 Nguyễn Thị Dung 2003
3 Nguyễn Hữu Danh 2004
4 Phạm Hoàng Phúc 2002

Huyện Quảng Ninh

STT Họ và tên Năm sinh
1 Võ Thị Cúc 2005
2 Võ Thị Lỡ 2002
3 Võ Văn Sơn 2002
4 Từ Sỹ Toản 1994

Huyện Bố Trạch

STT Họ và tên Năm sinh
1 Hồ Thị Hồng 2001
2 Hồ Thị Hoan 1998

Huyện Quảng Trạch

STT Họ và tên Năm sinh
1 Đinh Thị Thu Hiền 2000
2 Nguyễn Thị Hoài Thương 1998
3 Phạm Thị Huyền 1995
4 Đàm Thị Lan 1993

Huyện Tuyên Hoá

STT Họ và tên Năm sinh
1 Nguyễn Thị Kim Hồng 1988