Giới thiệu chung

Ngày 4 tháng 5 năm 1994, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định số 220/ QĐ-UB ngày 4/5/1994 về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình.
 

Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình là một tổ chức xã hội có tính chất đặc thù tập hợp tổ chức, cá nhân, công dân Việt Nam, sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đoàn kết cùng hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp  của người khuyết tật và trẻ mồ côi.

 

Mục đích hoạt động nhằm đẩy mạnh trợ giúp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, trẻ mồ côi, tích cực vận động thu hút mọi năng lực của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, giúp người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

     Hội được tổ chức theo nguyên tắc:

- Tự nguyện; tự quản;

- Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;

- Không vì mục đích lợi nhuận.

 

Trong thời gian qua Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã có nhiều cố gắng trong quá trình hoạt động, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các tổ chức quốc tế dành sự quan tâm giúp đỡ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, làm vơi đi nỗi đau, giảm bớt khó khăn, rào cản, tạo cơ hội để người khuyết tật và trẻ mồ côi  hòa nhập cộng đồng.

 

Từ thực tiễn hoạt động của Hội trong 20 năm qua, hướng đi để hoạt động của Hội ngày càng bền vững và hiệu quả, đó là:

 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng động, xã hội về hoạt động trợ giúp và bảo đảm quyền cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

 

Tổ chức các hoạt động trợ giúp người tàn tật và trẻ mồ côi theo hướng tiếp cận dựa trên quyền, phải tìm hiểu, nắm chắc thông tin đối tượng, gần gủi, chia sẻ, để giúp đỡ họ về vật chất và tin thần. Mở rộng các hoạt động, các hình thức vận động ủng hộ Quỹ hội. Tăng cường việc hỗ trợ nhân đạo đi đôi với hỗ trợ phát triển theo nhu cầu của người khuyết tật.

Văn Phòng Hội:

Địa chỉ: Số 18A Quang Trung – Đồng Hải – Đồng Hới – Quảng Bình.

 

          Điện thoại: 0523.821.364.

          Email: hoibaotroquangbinh@gmail.com

          Tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình: 3713.2.1037090