Hỗ trợ sinh kế cho gia đình có người khuyết tật

Ngày 12-1, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, chùa Cẩm Phong (Tây Ninh) hỗ trợ sinh kế cho các gia đình có người khuyết tật tại TP. Đồng Hới và huyện Quảng Ninh.

Hỗ trợ sinh kế và tặng quà cho gia đình người khuyết tật tại Trung tâm phục hồi chức năng huyện Quảng Ninh

 

Tại TP. Đồng Hới, đoàn đã trao cho 15 gia đình có người khuyết tật tại phường Bắc Lý và xã Thuận Đức mỗi hộ 3 triệu đồng hỗ trợ mua con giống.

 
Tại Trung tâm phục hồi chức năng huyện Quảng Ninh, đoàn cũng đã trao cho 10 hộ gia đình có người khuyết tật (3 triệu đồng/hộ) và trao 50 suất quà bánh kẹo cho 50 cháu đang phục hồi chức năng tại trung tâm (100 nghìn đồng/suất). Tổng trị giá trị đợt trao quà là 80 triệu đồng.

 

Lê Toán

 

ê Toán