Hội nghi BCH lần II: Năm 2018 sẽ tích cực hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề cho người khuyết tật.

Ngày 17/01/2018, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II để đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, thông qua quy chế hoạt động BCH và hình thức đóng góp xây dựng phát triển quỹ hội, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

 

 

Năm 2017, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động ủng hộ và triển khai hoạt động trao tặng quà nhân dịp lễ, tết; hỗ trợ đột xuất cho cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội đã vận động nhà tài trợ ủng hộ trực tiếp cho 6.036 người khuyết tật, trẻ mồ côi tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền trên 03 tỷ đồng.

 

Năm 2018, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới công tác huy động nguồn lực xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động bảo trợ, tạo điều kiện để người khuyết tật, trẻ mồ côi và hộ nghèo hòa nhập cộng đồng; tích cực hỗ trợ đào tạo nghề, sinh kế bền vững cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật còn có khả năng lao động; đồng thời đổi mới tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng người khuyết tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

 

Toán Lê