Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Đề án Trợ giúp NKT, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới

Sáng 6/12, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà; Hội Bảo trợ NTT&TMC Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Đề án Trợ giúp NKT, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới. Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ - Chủ tịch danh dự Trung ương Hội. Ông Lương Phan Cừ - Chủ tịch Trung ương Hội cùng hai Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Trọng Đàm và bà Hà Thị Liên điều hành Hội nghị.

Chủ tịch Hội Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

 

Hội nghị đã đánh giá, rút kinh nghiệm những kết quả đạt được trong việc tham gia thực hiện các nội dung hoạt động của Đề án và tiêu chí của hai Chương trình MTQG của Hội trong hai năm 2016, 2017. Theo đó, một số hoạt động chủ yếu của các cấp Hội đã được thực hiện tốt và có hiệu quả, mang tính bền vững. Các hoạt động như: trợ giúp kinh tế, dạy nghề và tạo việc làm, hỗ trợ vốn để làm kinh tế đã đem lại hiệu quả thiết thực, bền vững, giúp họ có nghề và việc làm, có thu nhập, ổn định cuộc sống, từ đó tăng niềm tin ở khả năng của mình; giảm lệ thuộc, trông chờ vào gia đình, nhà nước và xã hội. Giúp NKT, TMC có được điều kiện sinh hoạt thuận tiện, vượt qua mặc cảm, khó khăn, hạn chế vì sức khỏe, tự lực tốt hơn trong lao động, học tập, gia đình có thêm thời gian yên tâm làm việc, lao động. Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến một bộ phận công dân khó khăn, thiệt thòi trong địa bàn. Khơi dậy tấm lòng nhân ái, chung tay đùm bọc, giúp đỡ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, của bà con lối xóm, họ hàng dòng tộc đối với NKT, TMC, tạo sự gắn kết cộng đồng, gắn bó tình làng, nghĩa xóm. Hỗ trợ sinh kế cho NKT, TMC tại xã xây dựng NTM đã tập trung trợ giúp những hộ gia đình nghèo, cận nghèo tiếp cận được các nguồn lực. Hình thức hỗ trợ đa dạng phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh nơi đối tượng sinh sống, nhu cầu từng gia đình với mục tiêu cao nhất là thoát nghèo.

 

Từ kết quả đạt được trong hai năm vừa qua, Hội nghị cũng đề ra phương hướng, mục tiêu của giai đoạn 2018-2020 đồng thời đề xuất, kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước tạo điều kiện về kinh phí để Hội tiếp tục tham gia thực hiện các nội dung hoạt động của Đề án 1018 và tiêu chí của hai chương trình MTQG phù hợp với hoạt động của Hội.

 

PV