Tấm lòng vàng

STT Tên nhà tài trợ Địa chỉ Số tiền, vật phẩm...
1 Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam (2014) 60.000.000đ
2 Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn QB (2014) 44.000.000đ
3 Tập Đoàn Trường Thịnh (2014) Đường Nguyễn Hữu Cảnh 32.000.000đ
4 NPP Thanh Hoàng Phát (2014) Tiểu Khu 2 Nam Lý 22.000.000đ
5 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình (2014) 90 Hữu Nghị, TP.Đồng Hới, Quảng Bình 20.000.000đ
6 Tập đoàn Sơn Hải (2014) TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 20.000.000đ
7 Ngân hàng đầu tư và phát triển QB (BIDV) 2014 Hữu Nghị - Đồng Hới 15.000.000đ
8 Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Bình Lợi (2014) 52 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới, Quảng Bình 10.000.000đ
9 Công ty TNHH một thành viên lâm công nghiệp Long Đại (2014) Quảng Bình 10.000.000đ
10 Công ty xăng dầu Quảng Bình (2014) TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 10.000.000đ

Trang