Tấm lòng vàng

STT Tên nhà tài trợ Địa chỉ Số tiền, vật phẩm...
11 Điện lực Quảng Bình (2014) Số 01 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới 10.000.000đ
12 Sở tài nguyên và môi trường Quảng Bình (2014) Nam Lý - Đồng Hới 10.000.000đ
13 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình (2014) Trần Quang Khải 1.000.000đ
14 Thầy Lương Duy Cán (2014) TPHCM 1.000.000đ
15 Hội nông dân tỉnh QB (2014) 500.000đ
16 Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh QB (2014) 500.000đ
17 Vợ chồng: Nhạc sĩ Minh Khang và cựu người mẫu Thuý Hạnh TP. Hồ Chí Minh 188.500.000đ
18 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Hà Nội 46.000.000đ
19 Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình số 06 Hùng Vương - Đồng Hới - QB 5.000.000đ
20 Ông: Nguyễn Văn Sơn Giám đốc sở nội vụ Quảng Bình 1.000.000đ

Trang