Tấm lòng vàng

STT Tên nhà tài trợ Địa chỉ Số tiền, vật phẩm...
21 Đoàn viên Hội bảo trợ NTT và TMC Hội bảo trợ NTT và TMC Quảng Bình 800.000đ
22 Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình Huyện Bố Trạch, Quảng Bình 7.500.000đ
23 Tiểu thương chợ Đồng Hới Hải Đình - Đồng Hới - QB 10.000.000đ
24 Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Trung Thị Trấn Việt Trung - Bố Trạch - QB 15.000.000đ
25 Hội bảo trợ NTT và TMC tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 20.000.000đ
26 Chùa Kim Cô 73 Đường Thành - Hoàn Kiếm HN 5.000.000đ
27 Chi đoàn cục thống kê Cục thống kê Quảng Bình 1.600.000đ
28 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội 23.000.000đ
29 Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Bình Lợi TP.Đồng Hới, Quảng Bình 10.000.000đ
30 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình 7.500.000đ

Trang