Tấm lòng vàng

STT Tên nhà tài trợ Địa chỉ Số tiền, vật phẩm...
31 Anh Lê Hải Đường Sàn giao dịch việc làm tỉnh QB 500.000đ
32 CLB Tình nguyện Hope Hà Nội 1.000.000đ
33 Công Ty cổ phần du lịch và thương mại Hải Bình TP. Thái Bình - Tỉnh Thái Bình 10.000.000đ
34 Bác Phạm Phước Nguyên Chủ Tịch UBND Tỉnh Quảng Bình 500.000đ
35 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình Địa chỉ: 90 Hữu Nghị, TP.Đồng Hới, Quảng Bình 15.000.000đ
36 Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai số 21, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 20.000.000đ
37 Viễn thông Quảng Bình TP.Đồng Hới, Quảng Bình 5.000.000đ
38 Tập đoàn Sơn Hải TP.Đồng Hới, Quảng Bình 10.000.000đ
39 Chị Đào Thị Thanh Hương Thành Phố HCM 1.000.000đ
40 Cty TNHH TMDV Tuấn Việt (2015) Đồng Hới 10.000.000

Trang