Tấm lòng vàng

STT Tên nhà tài trợ Địa chỉ Số tiền, vật phẩm...
41 Công ty xổ số kiến thiết Quảng Bình (2016) 8B Hương Giang - ĐH- QB 30.000.000đ
42 Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Quảng Bình (2018) 20.000.000đ
43 Công ty TNHH kiểm toán ASCO Hà Nội 5.000.000đ
44 Cơ Sở Phượng Hoàng (2015) Bà triệu - Đồng hới 15.000.000đ
45 Hội đồng hương huyện Quảng Ninh tại Đà Nẵng (2016) 15.000.000đ
46 Công ty Xăng dầu Quảng Bình (2018) Đường Hữu Nghị 20.000.000đ
47 Bà Nguyễn Thị Xuân MỸ, Chủ tịch danh dự Hội bảo trợ NTT, TMC Việt Nam (2014) 2.000.000đ
48 Cty TNHH TMDV Tuấn Việt (2015) Đồng Hới 10.000.000
49 Gia đình bà Dung, ông Tuấn (2016) Hà Nội 100.000.000đ
50 Công Ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Bình ''2018" lần 2 20.000.000đ

Trang