Tấm lòng vàng

STT Tên nhà tài trợ Địa chỉ Số tiền, vật phẩm...
71 Thầy Lương Duy Cán (2018) Thành Phố HCM 1.500.000đ
72 Hội Thánh tin lanh Hàn quốc tại Hà Nội ""2020 Hà Nôi - Việt Nam 180.000.000đ
73 Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Quảng Bình Phường Bắc Lý - Đồng Hới Quảng Bình. 6.000.000đ
74 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tuấn Việt (2016) Đường 36m thành phố Đồng Hới 12.000.000đ
75 Thầy Thích Định Tánh và phật tử chùa Cẩm Phong '2018' Tây Ninh 150.000.000đ
76 Công ty TNHH Đầu tư 533 Quảng Bình (2018) Lê Lợi - Đồng Hới 50.000.000đ
77 Ngân hàng đầu tư và phát triển QB (BIDV) 2015 Đường Hữu Nghị 30.000.000đ
78 Công Ty Cổ Phần dược phẩm Quảng Bình (2016) Đường Hữu Nghị 3.000.000đ
79 Công Ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Bình ''2018" 8B Hương Giang - Đồng Hới 50.000.000đ
80 Đoàn TNCS HCM Ngân Hàng BIDV (2015) Hữu Nghị - Đồng Hới 10.000.000đ

Trang