Tặng quà cho người khuyết tật nhân ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4/2013