Tập huấn điều tra khảo sát đường tiếp cận cho người khuyết tật

Ngày 26-8, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức lớp tập huấn điều tra khảo sát thống kê đánh giá tình hình thực hiện đường tiếp cận tại các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo đề án 1019 trợ giúp người khuyết tật của Thủ tướng Chính phủ.

Lớp tập huấn có sự tham gia của cán bộ hội các huyện, thị xã, thành phố.

 

Tại lớp tập huấn, các cán bộ hội của huyện, thị xã, thành phố được hướng dẫn tiếp cận điều tra đường xe lăn cho người khuyết tật tại các công trình công cộng. Trong đó, các công trình cấp tỉnh gồm: trụ sở UBND tỉnh, các sở; ban, ngành, các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm văn hóa, trung tâm dạy nghề, các bến xe.
 
Công trình cấp huyện bao gồm:  trụ sở UBND, HĐND các phòng, ban của huyện và trung tâm y tế, thể dục-thể thao… Cấp xã gồm trụ sở UBND xã, các nhà văn hóa thôn và các trường tiểu học, trung học cơ sở đóng trên địa bàn.
 
Sau đợt điều tra khảo sát đường tiếp cận lần này, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh mong muốn các cơ quan đoàn thể, các công trình phúc lợi xã hội công cộng sẽ có những điều chỉnh quy hoạch thiết kế phù hợp để người khuyết tật dễ dàng tiếp cận và hòa nhập với cộng đồng.
 
Toán Lê