Theo dòng thời gian

Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017
Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017
Ra mắt BCH đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017
Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017
Đ\c Nguyễn Đình Liêu chủ tịch TW hội phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đ\c Mai Xuân Thu tặng hoa cho đ\c Thái Bá Nhiệm nguyên chủ tịch hội.
Gặp mặt đoàn đại biểu đi dự hội nghi biểu dương tại Hà Nội
Đ\c Trần Tiến Dũng phó chủ tịch tỉnh tặng hoa cho đoàn đi dự hội nghị
Đ\c Trần Tiến Dũng phó chủ tịch tỉnh tặng hoa cho đoàn đi dự hội nghị
Đoàn đại biểu đi dự hội nghị tại HN
Đoàn đại biểu đi dự hội nghị tại HN
Đ\c Mai Xuân Thu chủ tịch hội thăm và tăng quà tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Lệ Thủy
Đ\c Mai Xuân Thu chủ tịch hội thăm và tăng quà tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Lệ Thủy
Đ\c Mai Xuân Thu chủ tịch hội thăm và tăng quà tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Lệ Thủy
Hội nghị ban chấp hành hội BTNTT và TMC lần thứ 3.