Thông báo đăng ký chương trình mổ tim

Được sự giúp đỡ của Văn phòng tư vấn và hỗ trợ trẻ khuyết tật - Đại học Y Dược Huế, tỉnh Hội Quảng Bình thông báo để các gia đình có con em bị bệnh tim bẩm sinh đăng ký danh sách các trẻ và người vị thành niên (từ 0 đến 18 tuổi) cần mổ gấp để được hỗ trợ mổ tim cho các em có bệnh lý tim, và tim bẩm sinh.

Để tham gia chương trình này gia đình có trẻ và người vị thành niên (từ 0 đến 18 tuổi) có bệnh lý tim và tim bẩm sinh cần thực hiện các bước sau đây:

 

Để tham gia chương trình này gia đình có trẻ và người vị thành niên (từ 0 đến 18 tuổi) có bệnh lý tim và tim bẩm sinh cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chẩn đoán bệnh

Gia đình đưa trẻ vào khám tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế để chẩn đoán bệnh. Nếu được chẩn đoán mắc bệnh tim cần được phẫu thuật, gia đình sẽ có giấy báo chi phí mổ tim từ Trung tâm.

 

Bước 2: Làm các thủ tục để xin hỗ trợ mổ tim

Gia đình cần hoàn thành hồ sơ xin hỗ trợ mổ tim gồm có:

 

Đơn xin tài trợ mổ tim, ghi đầy đủ thông tin như trong đơn. Lưu ý điền chi tiết về hoàn cảnh gia đình và số điện thoại liên lạc.

 

Bản photocopy 8 loại giấy tờ sau (mỗi loại 3 bản):

Hồ sơ bệnh án của trẻ và người vị thành niên (từ 0 đến 18 tuổi) (giấy chuyển viện, biên bản hội chẩn của Bệnh viện, giấy siêu âm tim, điện tim...);
Giấy báo chi phí mổ tim
Hộ khẩu thường trú gia đình và trẻ và người vị thành niên (từ 0 đến 18 tuổi);
Giấy khai sinh của trẻ và người vị thành niên (từ 0 đến 18 tuổi);
Thẻ bảo hiểm y tế của trẻ và người vị thành niên (từ 0 đến 18 tuổi);
Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hoặc cận nghèo (nếu có)
03 tấm hình (10cm x15cm) chụp toàn thân của trẻ và người vị thành niên (từ 0 đến 18 tuổi),
03 tấm hình của trẻ và người vị thành niên (từ 0 đến 18 tuổi) chụp cùng với gia đình trước căn nhà của gia đình trẻ và người vị thành niên (từ 0 đến 18 tuổi) (hình chụp phải thấy quang cảnh của nhà mà gia đình trẻ và người vị thành niên (từ 0 đến 18 tuổi) đang ở, trường hợp chưa có nhà ở riêng thì chụp hình ngôi nhà đang sống).

Sau khi nhận được hồ sơ tỉnh Hội sẽ trực tiếp khảo sát hoàn cảnh gia đình để đề xuất xin hỗ trợ mỗ tim miễn phí. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 0523.821364 (Văn phòng Hội) hoặc truy cập vào Website: http://hbtntt.quangbinh.gov.vn.

 

TM. BCH TỈNH HỘI

CHỦ TỊCH

Mai Xuân Thu