Trên 3,6 tỷ hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật, trẻ mồ côi 2019

Ngày 27 – 12, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Trao bằng khen của Trung ương Hội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ.

 

Năm 2019, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã nỗ lực phấn đấu chủ động khắc phục khó khăn trong hoạt động của hội, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT, TMC). 

 

Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về NKT, quyền của NKT được đẩy mạnh. Tỉnh Hội và các cấp Hội đã chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền như Báo, Đài Phát thanh và truyền hình, trang thông tin điện tử của các ngành…triển khai thực hiện nhiều chương trình, nội dung tin bài tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về NKT và TMC, các hoạt động về NKT và TMC cũng như các hoạt động của các cấp Hội. Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho hơn 800 NKT, TMC…

 

 

Lãnh đạo hội trao giấy khen của tỉnh hội cho các tập thể và cá nhân.

trao giấy khen cho tập thể và cá nhân

 

 

Công tác vận động nguồn lực luôn được Hội Bảo trợ Người tàn tật và TMC xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2019, tỉnh Hội và các huyện Hội, cơ sở tập trung các hoạt động vận động, huy động về tiền, hiện vật, xe lăn, xe lắc với nhiều cách làm đa dạng, phong phú hiệu quả, kết quả vận động tiếp tục tăng với tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền do các nhà tài trợ ủng hộ trực tiếp cho NKT và TMC trên 3,6 tỷ đồng và đã hỗ trợ trực tiếp cho 9.000 NKT, TMC được hưởng lợi…

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, tỉnh Hội tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử, lập facebook của hội, kết nối với mạng xã hội để kêu gọi các tổ chức, các nhà hảo tâm tài trợ cho NKT và TMC; Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề tổ chức tiếp nhận NKT vào học nghề và làm việc theo đúng tinh thần luật định; Vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ nhằm hỗ trợ, động viên NKT và TMC…

 

Dịp này, Trung ương Hội đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ; Tỉnh Hội tặng giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ NKT và TMC năm 2019.

PV