Truyền thông pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Tháng hành động vì người khuyết tật năm 2021. Hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước – Sở tư pháp đã tổ chức tật huấn phổ biến pháp luật và các chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch.

Hội nghị tại xã Đại Trạch

 

         Tại hội nghị hàng trăm người khuyết tật đã được truyền đạt các nội dung gồm: mục đích, yêu cầu của công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; một số nội dung cơ bản của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 quy định những vấn đề cơ bản theo tinh thần Tuyên ngôn thế giới; một số vấn đề về Luật người khuyết tật; các quy định về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

 

 

Ngoài ra, cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước cũng trực tiếp hướng dẫn, trợ giúp pháp lý cho những người khuyết tật có nhu cầu. Được biết, trong đợt này, Hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước sẽ tổ chức truyền thông pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại các địa phương ở 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhằm tổ chức tháng hoạt động cao điểm kỷ niệm ngày “Người khuyết tật Việt Nam” 18/4/2021.

 

PV